Školská rada SŠ a JŠ Volyně – funkční období 2017 – 2020

ss_volyne Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 20. července 2017 usnesením č. 787/2017/RK – 20 vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady SŠ a JŠ Volyně a jmenovala třetinu jejích členů za zřizovatele ke dni 1. září 2017 Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135  se stanoveným počtem členů : 9 Složení: za pedagogy školy Mgr. Eva …

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 Út, 10.03.2020 – 11:21 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle …

Přijímací řízení

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů: Český jazyk Matematika Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz Termín konání zkoušek : 8. června 2020 Při příchodu do školy je nutné dodržovat tyto pokyny. Vstup do učeben je povolen 20 minut před zahájením zkoušky. Do školy …

Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

ss_volyne Školní novinky

      V pondělí 4. listopadu 2013 se Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Udělení titulu fakultní školy je pro naši školu velkou poctou. Vzájemná spolupráce obou škol bude probíhat ve všech přírodovědných oborech a odborníci z Přírodovědecké fakulty rovněž poskytnou konzultace při realizaci projektu …

Uzavření budov školy

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budov školy od 10.  března 2020 do odvolání. Studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budov. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat studentům studijní materiály a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a …

Cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistika jako volitelná specializace

ss_volyne Školní novinky

Pro studenty oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání  jsme od letošního školního  roku 2013/2014 připravili možnost rozšířit své vědomosti o volitelné předměty cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku. Ke své odbornosti tak naši absolventi přidají další specializaci, která v kombinaci s rozšířenou výukou jazyků zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce i úspěšnost v dalším vzdělávání.

Jsme partnerskou školou ELEC

ss_volyne Školní novinky

        Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre – ELEC) zařadilo naši školu do sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a …

Projekt EDISON

ss_volyne Projekty

V rámci projektu EDISON nás ve spolupráci se společností AEISEC navštívila skupina vysokoškoláků z různých zemí, aby našim studentům předali informace o jejich životě a kultuře. Komunikačním jazykem je angličtina. V letošním roce se studenti mohou setkat s Mohammedem z Jordánska ( autonomní oblast Palestina), Harisem z Pákistánu, Nicolasem z Indonésie, Yi – MAN z Thajwanu a Teklou z Gruzie. …

Fair trade: Prodej fairtradových pralinek

ss_volyne Projekty

Tradiční valentýnské fairtradové pralinky vyrobené našimi cukráři si můžete zakoupit ve vestibulu školy ve středu 13.2.2020. Výtěžek z prodeje bude věnován na pomoc při výstavbě školy v Africe.