Přijímací zkoušky

 
Zjisti, co udělat, aby ses mohl/a stát jedním z nás.
 

Přehled oborů

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
denní
4
maturitní zkouška
15
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Sociální činnost
75-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
45
Cukrář
29-54-H/01
denní
3
výuční list
30
 

Děláš přijímací zkoušky?


Jestli se hlásíš na některý z maturitních oborů, pak přijímací zkoušky děláš (školní pro obory ekonomika a podnikání, sociální činnost a veřejnosprávní činnost ze základu společenských věd a pro přírodovědné lyceum z biologie) a to jen tehdy, když bude více uchazečů než volných míst. Jestli jdeš na náš učební obor Cukrář, můžeš přijímačky pustit z hlavy - neděláš je.


Zjisti si podrobnosti
 

Jak na školu ve 3 krocích

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě v případě, že je více uchazečů než volných míst školní přijímací zkoušky.Jestli jdeš na Cukráře, žádné testy neskládáš.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Jestli jsi byl/a přijata na naši školu, musíš ještě odevzdat Zápisový lístek. Teprve poté, co ho odevzdáš, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Přijímací řízení podle typu oboru


Maturitní obory


Jestli jdeš na maturitní obor, budeš dělat školní  přijímací zkoušku  v případě, že je více uchazečů než volných míst.  Ta se skládá z těchto částí:

 • pro ekonomiku a podnikání, sociální činnost, veřejnosprávní činnost  společenskovědní základ  (45 minut)
 • pro přírodovědné lyceum z biologie  (45 minut)

Z každého můžeš získat 60 bodů. Termín přijímacích zkoušek 1. termín 14. dubna 2021 a 2. termín 15. dubna 2021.

Kromě zkoušky se budeme u přijímaček koukat také na tvé výsledky z posledních ročníků ZŠ.  A zohledníme i Tvé úspěchy v soutěžích a olympiádách. Další informace  a zkušební testy najdeš  zde.

Ukázkový test přírodovědné lyceum

Ukázkový test ekonomika a podnikání, veřejnosprávní a sociální činnost

 


Učební obory


Jestli se hlásíš na náš učební obor Cukrář, zkoušky se tě netýkají a můžeš je pustit z hlavy.

Přijímací řízení pak proběhne tak, že odevzdáš přihlášku a v den, kdy stanovíme konání přijímacího řízení také zveřejníme informaci o přijetí nebo nepřijetí na naši školu a ty se tak dozvíš, jestli jsme tě vzali.

Tento rok jsme datum stanovili na 22. dubna 2021.

Jak podat přihlášku

Kam posílat přihlášky?


Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Lidická 135
387 01 Volyně


Máte dotaz?


PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy
klasova@ssvolyne.cz
+420 383 372 280


Ještě sis nevybral/a obor?

Tak vzhůru do toho
Zjisti, co učíme