Přijímací zkoušky

Zjisti, co udělat, aby ses mohl/a stát jedním z nás.

Přehled oborů

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
denní
4
maturitní zkouška
20
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Sociální činnost
75-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
40

Cukrář

29-54-H/01
denní
3
výuční list
30
Specialista prodeje techniky pro domácnost a zahradu
66-51-H/01
denní
3
výuční list
30
 

Děláš přijímací zkoušky?


Jestli se hlásíš na některý z maturitních oborů, pak přijímací zkoušky děláš (Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky).  Jestli jdeš na náš učební obor Cukrář, můžeš přijímačky pustit z hlavy - neděláš je.

Zjisti si podrobnosti
 

Jak na školu ve 3 krocích

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky). Jestli jdeš na Cukráře nebo Specialistu prodeje žádné testy neskládáš.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Jestli jsi byl/a přijata na naši školu, musíš ještě odevzdat Zápisový lístek. Teprve poté, co ho odevzdáš, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Přijímací řízení podle typu oboru


Maturitní obory


Jestli se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat státní přijímací zkoušku. Ta se skládá z  těchto částí:

 • český jazyk  a literatura  ( 60 minut )
 • matematika ( 70 minut)

Více informací najdeš zde.

Přijímací řízení pak proběhne tak, že odevzdáš přihlášku do 1. března 2023.  Informaci o přijetí nebo nepřijetí na naši školu zveřejníme do 3. května 2023 a ty se tak dozvíš, jestli jsme tě vzali.

Zápisový lístek jako potvrzení tvého zájmu o studium je nutné odevzdat do 10 pracovních dní.

 


Učební obory


Jestli se hlásíš na náš učební obor, zkoušky se tě netýkají a můžeš je pustit z hlavy.

Přijímací řízení pak proběhne tak, že odevzdáš přihlášku a v den, kdy stanovíme konání přijímacího řízení také zveřejníme informaci o přijetí nebo nepřijetí na naši školu a ty se tak dozvíš, jestli jsme tě vzali.

Tento rok jsme datum stanovili na 24. dubna 2023.

Zápisový lístek jako potvrzení tvého zájmu o studium je nutné odevzdat do 10 pracovních dní.

Jak podat přihlášku

Kam posílat přihlášky?


Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Lidická 135
387 01 Volyně


Máte dotaz?


PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy
klasova@ssvolyne.cz
+420 383 372 280


Ještě sis nevybral/a obor?

Tak vzhůru do toho
Zjisti, co učíme