Přijímací zkoušky

Zjisti, co udělat, aby ses mohl/a stát jedním z nás.

Přehled oborů

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
denní
4
maturitní zkouška
15
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Sociální činnost
75-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
45
Cukrář
29-54-H/01
denní
3
výuční list
30
 

Děláš přijímací zkoušky?


Jestli se hlásíš na některý z maturitních oborů, pak přijímací zkoušky děláš (Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky).  Jestli jdeš na náš učební obor Cukrář, můžeš přijímačky pustit z hlavy - neděláš je.


Zjisti si podrobnosti
 

Jak na školu ve 3 krocích

  • Podej přihlášku

    Nejpozději do 1. března musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

  • Přijď na přijímací zkoušku

    Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky). Jestli jdeš na Cukráře žádné testy neskládáš.

  • Odevzdej Zápisový lístek

    Jestli jsi byl/a přijata na naši školu, musíš ještě odevzdat Zápisový lístek. Teprve poté, co ho odevzdáš, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Přijímací řízení podle typu oboru


Maturitní oboryUčební obory


Jestli se hlásíš na náš učební obor Cukrář, zkoušky se tě netýkají a můžeš je pustit z hlavy.

Přijímací řízení pak proběhne tak, že odevzdáš přihlášku a v den, kdy stanovíme konání přijímacího řízení také zveřejníme informaci o přijetí nebo nepřijetí na naši školu a ty se tak dozvíš, jestli jsme tě vzali.

Tento rok jsme datum stanovili na 19. května 2021.

Zápisový lístek jako potvrzení tvého zájmu o studium je nutné odevzdat do 2. června 2021.

Kriteria přijímacího řízení

Facebook Jednotných přijímaček

Jestli jdeš na maturitní obor Ekonomika a podnikání nebo Veřejnosprávní činnost, budeš dělat školní  přijímací zkoušku.  Ta se skládá z těchto částí:

  • pro ekonomiku a podnikání a  veřejnosprávní činnost  společenskovědní základ  (45 minut)

Pro obory Sociální činnost a Přírodovědné lyceum se přijímací zkoušky nekonají.

Z každého můžeš získat 60 bodů. Termín přijímacích zkoušek 1. termín 5. května 2021 a 2. termín 6. května 2021.

Kromě zkoušky se budeme u přijímaček koukat také na tvé výsledky z posledních ročníků ZŠ.  A zohledníme i Tvé úspěchy v soutěžích a olympiádách. Další informace  a zkušební testy najdeš  zde.

Ukázkový test ekonomika a podnikání, veřejnosprávní činnost - přijímačky nanečisto

Ukázkový test ekonomika a podnikání, veřejnosprávní a sociální činnost

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude k dispozici 19.května 2021 od 8 do 15,30 hod. 

Zápisový lístek, kterým potvrdíš svůj zájem o studium,  je nutné odevzdat do 2. června 2021.

 

Jak podat přihlášku

Kam posílat přihlášky?


Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Lidická 135
387 01 Volyně


Máte dotaz?


PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy
klasova@ssvolyne.cz
+420 383 372 280


Ještě sis nevybral/a obor?

Tak vzhůru do toho
Zjisti, co učíme