Další kola přijímacího řízení

5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dne 15.8. 2022 bylo ředitelkou školy vyhlášeno 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Volná místa
63-41-M/01   Ekonomika a podnikání        5 míst

78 – 42 -M/05 Přírodovědné lyceum          2 místa

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost         5 místa

29-54-H/01  Cukrář                                      8 míst

Přihlášky budou přijímány do 6. září 2022. Přihlášky lze zasílat poštou na adresu SŠ a JŠ,  Lidická 135, 387 01 Volyně nebo ji lze doručit osobně do sekretariátu školy. Pro obor vzdělání Cukrář  je součástí přihlášky lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Nezapomeňte k přihlášce k maturitnímu oboru vzdělání přiložit potvrzení o výsledcím Jednotných přijímacích zkoušek (certifikát z Cermatu nebo kopii rozhodnutí o nepřijetí, kde je uveden dosažený nepřepočtený počet bodů).

Přijímací zkoušky ( pro uchazeče o vzdělávání v oboru zakončeném maturitní zkouškou, kteří dosud přijímací zkoušky nekonali) se budou konat 14. září  2022 od 8.00 hodin.

Přijímací řízení proběhne 14. září 2022 a výsledky budou k dispozici téhož dne.

Další informace a kritéria přijímacího řízení.