Další kola přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Dne 26.8.2020 bylo ředitelkou školy vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Volná místa
63-41-M/01   Ekonomika a podnikání        4 místa

78-42-M/05  Přírodovědné lyceum             3 místa

75-41-M/01   Sociální činnost                       7 míst

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost         6 míst

29-54-H/01  Cukrář                                       5 míst

Přihlášky budou přijímány do 8.září 2020.Přihlášky lze zasílat poštou na adresu SŠ a JŠ,  Lidická 135, 387 01 Volyně nebo ji lze doručit osobně do sekretariátu školy. Pro obor vzdělání Cukrář a Sociální činnost je součástí přihlášky lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přijímací zkoušky ( pro uchazeče o vzdělávání v oboru zakončeném maturitní zkouškou, kteří dosud přijímací zkoušky nekonali) se budou konat 16. září 2020 od 8.00 hodin.

Přijímací řízení proběhne 16. září 2020 a výsledky budou k dispozici téhož dne.