Školská rada


 
Školská rada je nástroj pro rodiče, žáky, učitele. Umožňuje podílet se na správě školy. Rada má 9 členů a je volena. Svou činnost řídí podle školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).
 

Složení rady (2020-2023)

Jméno
Funkce v radě
Ing. Oldřich Smola
Člen rady (zvolen za pedagogy)
Mgr. Lenka Hlinšťáková
Členka rady (zvolena za pedagogy)
Mgr. Vladimíra Košťálová
Členka rady (zvolena za pedagogy)
Ing. Pavel Hřídel
Člen rady (zvolen za žáky)
Alena Nejedlá
Členka rady (zvolena za žáky)
Jindřich Vlasák
Člen rady (zvolen za žáky)
Ing. Václav Valhoda
Člen rady (zvolen za zřizovatele)
Ilona Myslivcová
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
Bc. Miloslava Benediktová
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
 

Informace ze zasedání rady