Školská rada


 
 
Školská rada je nástroj pro rodiče, žáky, učitele. Umožňuje podílet se na správě školy. Rada má 9 členů a je volena. Svou činnost řídí podle školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).
 
 

Složení rady (2017-2020)

Jméno
Funkce v radě
Mgr. Eva Kalíšková
Členka rady (zvolena za pedagogy)
Mgr. Lenka Hlinšťáková
Členka rady (zvolena za pedagogy)
Mgr. Vladimíra Košťálová
Členka rady (zvolena za pedagogy)
Miloslava Brůžková
Členka rady (zvolena za žáky)
Lenka Majerová
Členka rady (zvolena za žáky)
Roman Pasovský
Člen rady (zvolen za žáky)
Ing. Václav Valhoda
Člen rady (zvolen za zřizovatele)
Ilona Myslivcová
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
Bc. Miloslava Benediktová
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
 

Informace ze zasedání rady

Školská rada SŠ a JŠ Volyně – funkční období 2017 – 2020

Rada Jihočeského kraje dne 20. července 2017 usnesením č. 787/2017/RK - 20 vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady SŠ a JŠ Volyně a jmenovala třetinu jejích členů za zřizovatele ke dni 1. září 2017 Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,...