3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 28. června 2021 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání s výučním listem : Cukrář  (29-54-H/01)                             8 volných míst               nutné lékařské doporučení s maturitní zkouškou : Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)          …

2. kolo přijímacího řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 20. května 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání s výučním listem : Cukrář  (29-54-H/01)                             4 volná místa               nutné lékařské doporučení s maturitní zkouškou : Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)          …

Návrat do prezenční výuky

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Od 24.května 2021 se výuka vrací do prezenční formy. Aktuální rozvrh najdou naši studenti v systému Bakalář. Studenti budou dle jednotného předpisu MŠMT testováni jeden krát týdně antigenními testy formou samoodběru,  a to vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu. Testovat se nemusí studenti: prokážou-li prodělání nemoci COVID 19  pozitivním výsledkem PCR testu, který není starší 90 dní absolvovali PCR test …

Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů v plném proudu

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 10. května 2021 byly v naší škole zahájeny praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Studenti závěrečných ročníků maturitních oborů vzdělání (ekonomika a podnikání, veřejnosprávní  a sociální činnost) prokázali, že jejich odborné znalosti vyhovují zavedeným standartům absolventů . při zkoušce byla dodržována všechna hygienická opatření v souvislosti s epidemií Covid 19. Studenty oboru cukrář čeká tato zkouška od 7. června …

Soutěž YPEF – 4. místo pro naše družstvo

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 6.4.2021 proběhla soutěž YPEF (Young People in European Forests). Místní kolo zorganizovala VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek. Soutěž probíhala prostřednictvím platformy Moodle, zde měli soutěžící test a poznávačku. Pro přihlášená družstva byl připraven test o 20 otázkách a poznávačka o 20 položkách. Na každou část měla družstva 25 minut. Komunikovali spolu přes whats app v rámci družstva. Naši …

COVID test

Účast uchazečů na přijímacích zkouškách podmíněna negativním COVID testem

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT je účast uchazečů na přijímacích zkouškách 5. a 6. května 2021 podmíněna předložením potvrzení o Covid testu s negativním výsledkem před vstupem do budovy školy. Test je povinna uchazeči zabezpečit vysílající základní škola a nesmí být starší  7 dnů. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit: dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula …

studenti při studiu

Přijímací zkoušky nanečisto

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Chceš si vyzkoušet školní přijímací zkoušky nanečisto? Přijď za námi online dne 24.3.2021 v 15 hodin. Vyzkoušíš si přijímací zkoušky a pak si odpovědi společně zkontrolujeme. Těšíme se Kdo se nestihl zúčastnit, může si přijímací test vyzkoušet samostatně. Ukázkový test pro veřejnosprávní činnost a ekonomiku a podnikání

Změny v přijímacím řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT ČR byly v přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách pro rok 2021/2022 ustanoveny tyto změny: Termíny přijímacích zkoušek pro obory vzdělání ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se mění takto: 1.termín školního kola příjímacích zkoušek ( naše škola je v pozvánce uvedena na 1. místě)  z 14. dubna 2021 na 5. května 2021 2.termín školního kola …

studenti při studiu

Přijímací zkoušky 2021

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V letošním školním roce 2020/2021 se nekonají přijímací zkoušky pro obory vzdělání Cukrář, Přírodovědné lyceum a Sociální činnost. Rozhodnutí o přijetí pro uchazeče oboru vzdělání cukrář budou k dispozici 22. dubna 2021. Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj zájem tento obor studovat, je nutné odevzdat do 6. května 2021. Uchazeči pro obory vzdělání Přírodovědné lyceum a Sociální činnost budou mít …

Distanční výuka

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 15.února 2021 bude výuka ve všech třídách probíhat distančním způsobem. Další informace budou následovat. Sledujte prosím zprávy v systému Bakaláři.