Soutěž YPEF – 4. místo pro naše družstvo

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 6.4.2021 proběhla soutěž YPEF (Young People in European Forests). Místní kolo zorganizovala VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek. Soutěž probíhala prostřednictvím platformy Moodle, zde měli soutěžící test a poznávačku. Pro přihlášená družstva byl připraven test o 20 otázkách a poznávačka o 20 položkách. Na každou část měla družstva 25 minut. Komunikovali spolu přes whats app v rámci družstva. Naši …

COVID test

Účast uchazečů na přijímacích zkouškách podmíněna negativním COVID testem

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT je účast uchazečů na přijímacích zkouškách 5. a 6. května 2021 podmíněna předložením potvrzení o Covid testu s negativním výsledkem před vstupem do budovy školy. Test je povinna uchazeči zabezpečit vysílající základní škola a nesmí být starší  7 dnů. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit: dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula …

studenti při studiu

Přijímací zkoušky nanečisto

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Chceš si vyzkoušet školní přijímací zkoušky nanečisto? Přijď za námi online dne 24.3.2021 v 15 hodin. Vyzkoušíš si přijímací zkoušky a pak si odpovědi společně zkontrolujeme. Těšíme se Kdo se nestihl zúčastnit, může si přijímací test vyzkoušet samostatně. Ukázkový test pro veřejnosprávní činnost a ekonomiku a podnikání

Změny v přijímacím řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT ČR byly v přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách pro rok 2021/2022 ustanoveny tyto změny: Termíny přijímacích zkoušek pro obory vzdělání ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se mění takto: 1.termín školního kola příjímacích zkoušek ( naše škola je v pozvánce uvedena na 1. místě)  z 14. dubna 2021 na 5. května 2021 2.termín školního kola …

studenti při studiu

Přijímací zkoušky 2021

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V letošním školním roce 2020/2021 se nekonají přijímací zkoušky pro obory vzdělání Cukrář, Přírodovědné lyceum a Sociální činnost. Rozhodnutí o přijetí pro uchazeče oboru vzdělání cukrář budou k dispozici 22. dubna 2021. Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj zájem tento obor studovat, je nutné odevzdat do 6. května 2021. Uchazeči pro obory vzdělání Přírodovědné lyceum a Sociální činnost budou mít …

Distanční výuka

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 15.února 2021 bude výuka ve všech třídách probíhat distančním způsobem. Další informace budou následovat. Sledujte prosím zprávy v systému Bakaláři.

studenti při studiu

Třetí den otevřených dveří online

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 5. února 2021 nás můžete online navštívit. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy, dozvíte se vše podstatné o studiu u nás. Vstupy v 9, 13, 15 a 17 hodin https://meet.google.com/dom-qvjh-eam

Novoročenka 2021

PF 2021

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Krásné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje svým studentů, zaměstnancům a příznivcům školy SŠ a JŠ Volyně

DOD

Den otevřených dveří online

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Všechny zájemce o studium zveme na online Den otevřených dveří v naší škole. V pátek od 9 do 11 hodin nebo od 15 do 17 hodin se můžete dozvědět vše , co vás zajímá. Rádi zodpovíme všechny dotazy. Stačí se přihlásit na adrese https://meet.google.com/xqu-rgzd-uov