SŠ a JŠ Volyně jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 29.8.2022 navštívila naši školu děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích prof. Ing. Hana Šantrůčková , CSc.. Společně s ředitelkou naší školy PaedDr. Evou Klasovou se dohodly na rozšíření spolupráce mezi oběma školami a byl podepsán dodatek smlouvy o spolupráci. SŠ a JŠ Volyně je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od 4. listopadu 2013.

Výzva Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Rada Jihočeského kraje schválila nový dotační  Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 „My v tom Jihočechy nenecháme“. Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto …

Maturitní zkoušky 2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Děkujeme studentům 4. ročníků za krásné květinové poděkování. Maturitní zkoušky budou probíhat takto: 2.5. a 3.5. 2022 – didaktické testy společné části MZ z anglického a českého jazyka 10.5.2022 – studenti VS4, EP4 a 1 studentka SC4 – praktická zkouška z odborných předmětů v učebně č.13 – začátek 8.00 hod 11.5.2022 – praktická zkouška z odborných předmětů pro studenty PL4 …

Den Země

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

DEN ZEMĚ letos proběhl již 20. dubna 2022. Tradičně jsme tento svátek Země oslavili úklidem svého okolí. Studenti 1. ročníků sebrali a uklidili odpadky z velké části Volyně. Odvoz pytlů s nasbíraným nepořádkem zajistili pracovníci Technických služeb města Volyně.

EDUgrant

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

Naše škola získala podporu v projektu EDUgrant, jehož partnerem je The Vellux Foundation. Naším cílem  je, aby se naši žáci naučili pracovat s moderní měřící technikou a zároveň chceme, aby výuka přírodních věd se pro ně stala zajímavou a atraktivní. Lehká a mobilní technika také dovolí pracovat v terénu a propojit tak teorii s praxí. Ve výuce se zaměřujeme na …

1. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V okresním kole Olympiády z anglického jazyka naši školu reprezentovali Beáta Balášová z 1. ročníku oboru Sociální činnost a Michal Pavlíček ze 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.  Michal Pavlíček si svým výkonem zajistil 1. místo a posptup do kola krajského. Oba vzorně reprezentovali naši školu. Blahopřejeme!

3. místo v okresním kole Olympiády ze zeměpisu

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Jakub Uher, student 1. ročníku, vybojoval v okresním kole Olympiády ze zeměpisu 3. místo a postupuje do kola krajského. Další dva studenti ( Daniel Wieser a Markéta Pašavová ) obsadili 8. a 9. místo. Za reprezentaci školy všem děkujeme a přejeme Jakubovi úspěch i v kole krajském.