Logo SŠ a JŠ Volyně

Školská rada pro funkční období 2020 – 2023

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 9.7.2020 usnesením č.683/2020/RK – 100 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední škola a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. , jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1.9.2020.

Logo SŠ a JŠ Volyně

Změna pověřence

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude vykonávat pověřence pro ochranu osobních údajů pro Střední školu a Jazykovou školu s právem státní …

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. května 2020

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 11. května 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole pro 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky oboru Cukrář. Výuka bude směřovat výhradně na přípravu ke konání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pro žáky oboru Cukrář bude zařazen také odborný výcvik ve školních dílnách. Pro žáky bude k dispozici stravování včetně teplých obědů. Jídlo je možné objednávat běžným způsobem na …

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 Út, 10.03.2020 – 11:21 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle …

Přijímací řízení

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů: Český jazyk Matematika Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz Termín konání zkoušek : 8. června 2020 Při příchodu do školy je nutné dodržovat tyto pokyny. Vstup do učeben je povolen 20 minut před zahájením zkoušky. Do školy …

Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

ss_volyne Školní novinky

      V pondělí 4. listopadu 2013 se Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Udělení titulu fakultní školy je pro naši školu velkou poctou. Vzájemná spolupráce obou škol bude probíhat ve všech přírodovědných oborech a odborníci z Přírodovědecké fakulty rovněž poskytnou konzultace při realizaci projektu …