Logo SŠ a JŠ Volyně

Změna pověřence

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude vykonávat pověřence pro ochranu osobních údajů pro Střední školu a Jazykovou školu s právem státní …

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. května 2020

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 11. května 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole pro 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky oboru Cukrář. Výuka bude směřovat výhradně na přípravu ke konání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pro žáky oboru Cukrář bude zařazen také odborný výcvik ve školních dílnách. Pro žáky bude k dispozici stravování včetně teplých obědů. Jídlo je možné objednávat běžným způsobem na …

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 Út, 10.03.2020 – 11:21 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle …

Přijímací řízení

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů: Český jazyk Matematika Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz Termín konání zkoušek : 8. června 2020 Při příchodu do školy je nutné dodržovat tyto pokyny. Vstup do učeben je povolen 20 minut před zahájením zkoušky. Do školy …

Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

ss_volyne Školní novinky

      V pondělí 4. listopadu 2013 se Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Udělení titulu fakultní školy je pro naši školu velkou poctou. Vzájemná spolupráce obou škol bude probíhat ve všech přírodovědných oborech a odborníci z Přírodovědecké fakulty rovněž poskytnou konzultace při realizaci projektu …

Uzavření budov školy

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budov školy od 10.  března 2020 do odvolání. Studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budov. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat studentům studijní materiály a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a …

Cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistika jako volitelná specializace

ss_volyne Školní novinky

Pro studenty oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání  jsme od letošního školního  roku 2013/2014 připravili možnost rozšířit své vědomosti o volitelné předměty cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku. Ke své odbornosti tak naši absolventi přidají další specializaci, která v kombinaci s rozšířenou výukou jazyků zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce i úspěšnost v dalším vzdělávání.