Výsledky přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

Pořadí uchazečů 3. termín pro obor Cukrář

Pořadí uchazečů 3. termín pro obor Sociální činnost

2. kolo přijímacího řízení

Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí zájem o vzdělávání v oboru, do kterého byl přijat, je nutné odevzdat nejpozději do  17. července 2020.

Pořadí uchazečů 2. termín pro obor Cukrář

Pořadí uchazečů 2. termín pro obor Ekonomika a podnikání

 

 

1. kolo přijímacího řízení

Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí zájem o vzdělávání v oboru, do kterého byl přijat, je nutné odevzdat nejpozději do  23. června 2020.

Pořadí uchazečů 1. termín pro obor Cukrář

Pořadí uchazečů 1. termín pro obor Ekonomika a podnikání

Pořadí uchazečů 1. termín pro obor Přírodovědné lyceum

Pořadí uchazečů 1. termín pro obor Sociální činnost

Pořadí uchazečů 1. termín pro obor Veřejnosprávní činnost