Výsledky přijímacího řízení

4. termín přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pro školní rok 2022/2023 :

Obory s maturitní zkouškou:

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost

 

3. termín přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pro školní rok 2022/2023 :

Obory s maturitní zkouškou:

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost

Obor vzdělání Sociální činnost

 

2. termín přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pro školní rok 2022/2023 :

Obory s maturitní zkouškou:

Obor vzdělání Ekonomika a podnikání

Obor vzdělání Přírodovědné lyceum

Obor vzdělání Sociální činnost

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost

Uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, Přírodovědné lyceum, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost jsou povinni potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 3.6.2022.

 

1. termín přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pro školní rok 2022/2023 :

Obory s maturitní zkouškou:

Obor vzdělání Ekonomika a podnikání

Obor vzdělání Přírodovědné lyceum

Obor vzdělání Sociální činnost

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost

Uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, Přírodovědné lyceum, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost jsou povinni potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 1.6.2022.

1. termín přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pro školní rok 2022/2023 :

Obor s výučním listem:

Obor vzdělávání Cukrář

Uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole v oboru vzdělání Cukrář jsou povinni potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 6.5.2022.

Obory s maturitní zkouškou:

Obor vzdělání Ekonomika a podnikání

Obor vzdělání Přírodovědné lyceum

Obor vzdělání Sociální činnost

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost

Uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání, Přírodovědné lyceum, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost jsou povinni potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 12.5.2022.