Maturitní zkoušky

Maturita se skládá ze společné a profilové části.Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Ten druhý z dvojice si pak můžeš vybrat jako nepovinnou zkoušku.

Český jazyk

povinné


 • Didaktický test
 • Písemná práce - zrušeno
 • Ústní zkouška - dobrovolná


Matematika/Cizí jazyk

povinně volitelné


 • V případě matematiky budeš psát písemný test,
 • V případě cizího jazyka tě čeká didaktický test (gramatika + poslech), písemná práce zrušeno a ústní zkouška dobrovolná.


Nepovinná zkouška

volitelné


 • Jestli chceš, můžeš maturovat ještě z dalšího předmětu (max 2),
 • Můžeš si za nepovinný předmět vybrat také ten z dvojice matematika/cizí jazyk, ze kterého jsi neskládal/a povinnou maturitu.
 

Termíny společné části


 
 

duben 2021
písemná práce z češtiny - součást profilové části zkoušky - 2020/2021 zrušeno       duben 2021          písemná práce z cizího jazyka - součást profilové části zkoušky - 2020/2021 zrušeno

24. 5. - 25. 5. 2021
didaktické testy

 

Jak se přihlásit k maturitě


Abys mohl/a k maturitě, musíš podepsat přihlášku. Dostav se na sekretariát školy a společně se o to postaráme.

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek z poradny.

Přihláška se podává do prosince daného školního roku.

Image

Přírodovědné lyceum


Skladba profilové části

 • zkouška z předmětu ze vzdělávací oblasti odborného základu: chemie, biologie, fyzika, matematika, zeměpis, člověk a prostředí, technologické procesy - koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • volitelná zkouška – koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška z odborných předmětů – koná se formou obhajoby odborné práce.

Veřejnosprávní činnost


Skladba profilové části

 • zkouška z předmětů veřejná správa, ekonomika, účetnictví, právo, veřejné finance, informační komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace a cizí jazyk I – koná se formou praktické zkoušky,
 • zkouška z předmětu ze vzdělávací oblasti odborného základu: veřejná správa - koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • volitelná zkouška – koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Ekonomika a podnikání


Skladba profilové části

 • zkouška z předmětů ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, personalistika nebo cestovní ruch, cizí jazyk I, účetní software, daně a daňová soustava, obchodní provoz – koná se formou praktické zkoušky,
 • zkouška z předmětu ze vzdělávací oblasti odborného základu: ekonomika a daně a daňová soustava, účetnictví - koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • volitelná zkouška – koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Sociální činnost


Skladba profilové části

 • zkouška z předmětu odborného vzdělávacího základu: a) zkouška z předmětu pečovatelství – koná se formou praktické zkoušky (přímá obslužná péče u klientů sociálních služeb v zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Strakonice) a obhajobou maturitní práce před zkušební komisí NEBO b) zkouška z předmětů sociální politika, sociální zabezpečení, ekonomika, právo, výpočetní technika, administrativa a cizí jazyk I – koná se formou praktické zkoušky,
 • zkouška z předmětu ze vzdělávací oblasti odborného základu - sociální politika a sociální zabezpečení - koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
 • volitelná zkouška – koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Termíny profilové části

Přírodovědné lyceum

 • praktická zkouška z odborných předmětů: nekoná se
 • ústní část maturitní zkoušky: nekoná se

Veřejnosprávní činnost

 • praktická zkouška z odborných předmětů: 11.5.2021
 • ústní část maturitní zkoušky: 1.6. - 3.6.2021

Ekonomika a podnikání

 • praktická zkouška z odborných předmětů: 12.5.2021
 • ústní část maturitní zkoušky: 1.6. 2021

Sociální činnost

 • praktická zkouška z odborných předmětů: 10.5. - 13.5..2021
 • ústní část maturitní zkoušky: 2.6. - 3.6. 2021

Není ti něco jasné?

Zeptej se na radu svého učitele
Zjisti odpověď