Čeština pro cizince


Škola nabízí cizincům zkoušky z českého jazyka pro povolení k trvalému pobytu v ČR. Po domluvě lze složit cvičnou zkoušku v ceně 300 Kč. Při větším zájmu lze otevřít přípravný kurz z češtiny pro cizince.

Co nabízíme

Termíny zkoušek

Další důležité informace

Image
Přihlášení ke zkoušce a další podrobnosti

1) Osobně v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně u L. Koláčkové nejpozději 2 dny před zkouškou:

zájemce předloží cestovní doklad, popřípadě Poukaz na bezúplatnou zkoušku.

2) Písemně v listinné či elektronické podobě nejpozději 2 dny před zkouškou.

Zájemce o zkoušku uvede do přihlášky následující údaje:

 •  Termín zkoušky
 •  Jméno a příjmení
 •  Číslo pasu (cestovního dokladu)
 •  Pohlaví (muž či žena)
 •  Státní příslušnost
 •  Místo hlášeného pobytu v ČR
 •  Datum narození
 •  Místo narození (uvedené v cestovním dokladu nebo v průkazu o povolení k pobytu v ČR)
 •  Telefonní kontakt
 •  E-mail
 •  Forma úhrady (platba či Poukaz)
 •  V případě, že uchazeč uplatní „Poukaz na bezúplatnou zkoušku“, uvede číslo Poukazu.
 •  Vlastnoruční podpis.

Uchazeč, který nejpozději 2 dny před konáním zkoušky doručí SŠ a JŠ Volyně buď poštou nebo e-mailem kopii Poukazu vydaného Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu. Cena 1.500,-- Kč se hradí v hotovosti v den zkoušky v SŠ a JŠ Volyně.

Originál Poukazu předloží uchazeč o zkoušku v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové v den konání zkoušky, nejpozději 1 hodinu před začátkem zkoušky.

Informační leták ke stažení:

                                               

                    

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

skola@ssvolyne.cz
+420 383 372 280

Závazná přihláška

Adresa a otevírací doba

Budova školy se nachází na adrese
Lidická 135
38701 Volyně

Otevírací doba

Po-Pá (září - červen)
9.30 - 12.00
12.30 - 14.00
(mimo prázdniny)