Den Země

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

DEN ZEMĚ letos proběhl již 20. dubna 2022. Tradičně jsme tento svátek Země oslavili úklidem svého okolí. Studenti 1. ročníků sebrali a uklidili odpadky z velké části Volyně. Odvoz pytlů s nasbíraným nepořádkem zajistili pracovníci Technických služeb města Volyně.

EDUgrant

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

Naše škola získala podporu v projektu EDUgrant, jehož partnerem je The Vellux Foundation. Naším cílem  je, aby se naši žáci naučili pracovat s moderní měřící technikou a zároveň chceme, aby výuka přírodních věd se pro ně stala zajímavou a atraktivní. Lehká a mobilní technika také dovolí pracovat v terénu a propojit tak teorii s praxí. Ve výuce se zaměřujeme na …

1. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V okresním kole Olympiády z anglického jazyka naši školu reprezentovali Beáta Balášová z 1. ročníku oboru Sociální činnost a Michal Pavlíček ze 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.  Michal Pavlíček si svým výkonem zajistil 1. místo a posptup do kola krajského. Oba vzorně reprezentovali naši školu. Blahopřejeme!

3. místo v okresním kole Olympiády ze zeměpisu

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Jakub Uher, student 1. ročníku, vybojoval v okresním kole Olympiády ze zeměpisu 3. místo a postupuje do kola krajského. Další dva studenti ( Daniel Wieser a Markéta Pašavová ) obsadili 8. a 9. místo. Za reprezentaci školy všem děkujeme a přejeme Jakubovi úspěch i v kole krajském.

Doučování

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, …

Lyžařský výcvikový pobyt

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Ve dnech 17. – 21. ledna proběhl lyžařský výcvikový pobyt v areálu Kubova Huť. Pobytu se zúčastnilo celkem 19 studentů a 3 vyučující. I přes nepříliš přiznivé sněhové podmínky si pobyt společně užili. Další realizace lyžařského kurzu proběhne v březnu 2022 na Železné Rudě.

Druhý den otevřených dveří

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pátek 26.11.2021 proběhne v letošním roce druhý den otevřených dveří. Navštívit nás můžete od 12 do 17 hodin. V každou celou hodinu proběhne prezentace o škole přednášená PaedDr. Evou Klasovou, ředitelkou školy. V každou půlhodinu pak ochutnávka přijímacích testů nanečisto. K návštěvě školy je nutné mít ústa zakrytá respirátorem. Těšíme se na Vaši návštěvu.