Vzpoura úrazům

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V úterý 16.11.2021 proběhla beseda Vzpoura úrazům. Dva mladí sympatičtí muži otevřeně hovořili se studenty o tom, co se všechno může v důsledku úrazu přihodit. Neopomenuta byla i velmi důležitá první pomoc. Beseda proběhla ve spolupráci s VZP.

Třídní schůzky online

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pátek dne 19.11.2021 proběhnou třídní schůzky v souvislosti s pandemickou situací v online podobě.  Bližší informace najdete ve zprávách v systému Bakaláři.

Tomík na cestách ve Volyni

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Tomík na cestách ve Volyni. Beseda s Tomášem Vejmolou, který si v Bangkoku koupil tuk-tuk (motorizovanou tříkolku) a dojel s ní až domů ( do Hranic na Moravě). Celé vyprávění bylo doplněné spoustou krásných fotek. Pro všechny zúčastněné byla beseda úžasným zážitkem. Další informace a obrázky o jeho cestě najdete na www.tomiknacestach.cz

Seznamovací pobyty 2021

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V týdnu od 13. září 2021 do 17. září 2021 proběhly na naší škole již tradiční seznamovací pobyty studentů prvních ročníků. Všechny třídy vždy strávily den se svými spolužáky a třídními učiteli. Mgr. Jitka Hrušková a Mgr. Jana Hůlovcová  společně se studenty Eliškou Ryskovou a Theodorem Martini pro nové kolektivy připravily seznamovací aktivity. Den zakončili žáci výletem do blízkého okolí …

1. Den otevřených dveří

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pátek 15. října 2021 proběhne na naší škole 1. den otevřených dveří v tomto školním roce. K dispozici návštěvníkům bude od 12 do 17 hodin tým pedagogů a studentů školy, kteří všechny zájemce provedou interiérem školy a zodpoví jejich otázky. Vstup do budovy je podmíněn ústy zakrytými respirátorem, zachováním rozestupů a použitím dezinfekce, která je k dispozici u vstupu …

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

 Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 Příjemce: Jihočeský kraj Partner s finančním příspěvkem: Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023 Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/ Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení …

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich …

Informace k začátku školního roku

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin z důvodu Covidové situace bez nutnosti přítomnosti rodičů. Studenti ubytovaní na domově mládeže se mohou ubytovat již 31. srpna od 17 hodin. Studenti prvních ročníků budeme očekávat v hlavní budově v Lidické ulici 135 ve Volyni. První školní den přivítáme naše studenty, vyřídíme administrativní záležitosti a představíme naplánované aktivity …

 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 17. srpna 2021 bylo vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání s výučním listem : Cukrář  (29-54-H/01)                             7  volných míst               nutné lékařské doporučení s maturitní zkouškou : Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)          …