Den Země: Den Země podruhé

ss_volyne Projekty

Dne 14.4.2011 se uskuteční již podruhé Den Země pod vedením studentů 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea. V první části se budou účastníci věnovat třídění odpadu a posléze vyrazí přispět svými silami k očistě města. V závěrečné části provedou studenti pod vedením pedagogů analýzu sesbíraného odpadu. Celé akce zúčastní také žáci ZŠ Volyně a Dětského domova Volyně.

Den Země:Den Země byl úspěšný

ss_volyne Projekty

Závěrečná zpráva ze školního projektu „Den Země“ Dne 22. 4. 2010 Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Volyni za spoluúčasti technických služeb města Volyně pořádala ekologickou akci zaměřenou na úklid města a osvětu žáků místní základní a střední školy. Celou akci organizovala Mgr. Šafránková, Mgr. Presslová a studenti PL4.A. Akce začala tradičně v 8 hodin …

Světová škola: Mezinárodní konference Světové školy v Krakově

ss_volyne Projekty

V úterý 14.3.2011 se naše skupina studentů Světové školy dozvěděla úžasnou zprávu:“Pojedeme do Krakova!“. V Krakově bude ve dnech 11.4 – 14.4.2011 probíhat mezinárodní konference Světových škol. Českou republiku bude reprezentovat tým našich studentů – Jakub Skipala, Irena Babková a Tanya Volodina – pod vedením Mgr. Romany Šafránkové, která celý projekt řídí. Na konferenci budou naši studenti prezentovat projekt Člověka v …

Světová škole: Naše škola proti chudobě a dětské práci

ss_volyne Projekty

Tuto akci připravili studenti naší školy zapojení do projektu Světová škola 2 ve spolupráci s Mgr. Romanou šafránkovou a Mgr.Věrou Presslovou. Celá akce je zaměřena na podporu Faire tradů. Přivítáme významné hosty jakými jsou RNDr.Jana Krejsová, členka Rady Jihočeského kraje, Ing. Pavel Pavel, místostarosta města Strakonice a další hosté. Program celého dne můžete zhlédnout níže.