Den Země:Den Země byl úspěšný

ss_volyne Projekty

Závěrečná zpráva ze školního projektu „Den Země“
Dne 22. 4. 2010 Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Volyni za spoluúčasti technických služeb města Volyně pořádala ekologickou akci zaměřenou na úklid města a osvětu žáků místní základní a střední školy. Celou akci organizovala Mgr. Šafránková, Mgr. Presslová a studenti PL4.A.
Akce začala tradičně v 8 hodin ráno počítačovou projekcí na téma „odpady“, kterou připravili studenti Petr Vittek a Veronika Tomaščíková, a která byla promítána na interaktivních tabulích v učebnách č.1 a č.8. Po shlédnutí prezentace žáci vyplnili dotazník, který otestoval jejich pozornost při přednášce a nejlepší řešitelé byli následně odměněni. Poté se žáci 4. Tříd základní školy odebrali na úklid města do Bezručových sadů za doprovodu své učitelky a studentek oboru Sociální péče. Studenti střední školy po shlédnutí prezentace také vyplňovali dotazník, ale před úklidem města ještě shlédli krátký ekologický film a poté se rozdělili do třech skupin a vyšli také za úklidem města a to do lokalit: Vimperská ulice, prostor za lékárnou a náměstí Svobody, prostor kolem nádraží a parku. Nutno poděkovat technickým službám města Volyně za odbornou pomoc a poskytnutí základních pomůcek( pytle na odpadky, gumové rukavice, pracovní nářadí atd.). Během uklízení vybraní žáci vyplňovali dotazníky o procentuálním zastoupení jednotlivých odpadů, dále prováděli anketu u místních občanů o odpadech. Vyhodnocení uvedeme v grafické části zprávy
Na základě monitoringu, provedeném rovněž studenty přírodovědného lycea, lze říct, že největší znečištění bylo prokázáno v oblasti kolem nádraží. Jednalo se zejména o plasty, papíry, nápojové kartony a velké množství nedopalků, proto doporučujeme navýšení počtu odpadkových košů s možností típnutí cigarety. Ten samý problém je i v prostoru za lékárnou. V prostoru parku se nachází pouze jeden jediný koš, což shledáváme jako nedostatečné vzhledem k rozloze této oblasti i vzhledem k vysokému výskytu mladých lidí, zejména v odpoledních a večerních hodinách.
V grafické části uvádíme vyhodnocení monitoringu a ankety o odpadech.

 

Petr Furiš, Jiří Šabek, Jakub Škoda a Petr Ptáček, studenti přírodovědného lycea