Den Země: Den Země podruhé

ss_volyne Projekty

Dne 14.4.2011 se uskuteční již podruhé Den Země pod vedením studentů 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea. V první části se budou účastníci věnovat třídění odpadu a posléze vyrazí přispět svými silami k očistě města. V závěrečné části provedou studenti pod vedením pedagogů analýzu sesbíraného odpadu. Celé akce zúčastní také žáci ZŠ Volyně a Dětského domova Volyně.