Výzva Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Rada Jihočeského kraje schválila nový dotační  Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 „My v tom Jihočechy nenecháme“. Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto …

Logo SŠ a JŠ Volyně

Změna pověřence

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude vykonávat pověřence pro ochranu osobních údajů pro Střední školu a Jazykovou školu s právem státní …

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 Út, 10.03.2020 – 11:21 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle …

Přijímací řízení

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů: Český jazyk Matematika Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz Termín konání zkoušek : 8. června 2020 Při příchodu do školy je nutné dodržovat tyto pokyny. Vstup do učeben je povolen 20 minut před zahájením zkoušky. Do školy …

Uzavření budov školy

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budov školy od 10.  března 2020 do odvolání. Studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budov. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat studentům studijní materiály a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a …