Školská rada SŠ a JŠ Volyně – funkční období 2017 – 2020

ss_volyne Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 20. července 2017 usnesením č. 787/2017/RK – 20 vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady SŠ a JŠ Volyně a jmenovala třetinu jejích členů za zřizovatele ke dni 1. září 2017 Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135  se stanoveným počtem členů : 9 Složení: za pedagogy školy Mgr. Eva …