Změny v přijímacím řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT ČR byly v přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách pro rok 2021/2022 ustanoveny tyto změny: Termíny přijímacích zkoušek pro obory vzdělání ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se mění takto: 1.termín školního kola příjímacích zkoušek ( naše škola je v pozvánce uvedena na 1. místě)  z 14. dubna 2021 na 5. května 2021 2.termín školního kola …