Změny v přijímacím řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT ČR byly v přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách pro rok 2021/2022 ustanoveny tyto změny:

  • Termíny přijímacích zkoušek pro obory vzdělání ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se mění takto:

1.termín školního kola příjímacích zkoušek ( naše škola je v pozvánce uvedena na 1. místě)  z 14. dubna 2021 na 5. května 2021

2.termín školního kola příjímacích zkoušek ( naše škola je v pozvánce uvedena na 2. místě)  z 15. dubna2021 na 6. května 2021

Čas a místnost přijímacích zkoušek uvedených v pozvánce zůstávají v platnosti, měmí se pouze datum zkoušky.

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  bude k dispozici 19. května 2021 od 8 do 15,30 hod pro  všechny obory vzdělání.

Od tohoto data do 10 pracovních dní je nutné odevzdat v případě zájmu o studium na naší škole zápisový lístek tzn. do 2. června 2021.