Vyhlášení volného dne na 18. 11. 2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V souladu s ustanovením § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z důvodu úspor energií (topení) dne 18. listopadu 2022 volný den. PaedDr. Eva Klasová, ředitelka školy

Adaptační pobyty 2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Začátek školního roku v „nové“ škole všichni studenti prvních ročníků zahájili adaptačním pobytem v Podbradském mlýně v Horažďovicích. Den byl nabitý seznamovacími aktivitami pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Jitky Hruškové a Mgr. Jany Hůlovcové. Při aktivitách asistovali studenti čtvrtého ročníku Theodore Martini a Tina Sedláčková.

SŠ a JŠ Volyně jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 29.8.2022 navštívila naši školu děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích prof. Ing. Hana Šantrůčková , CSc.. Společně s ředitelkou naší školy PaedDr. Evou Klasovou se dohodly na rozšíření spolupráce mezi oběma školami a byl podepsán dodatek smlouvy o spolupráci. SŠ a JŠ Volyně je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od 4. listopadu 2013.

Výzva Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Rada Jihočeského kraje schválila nový dotační  Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 „My v tom Jihočechy nenecháme“. Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto …

Maturitní zkoušky 2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Děkujeme studentům 4. ročníků za krásné květinové poděkování. Maturitní zkoušky budou probíhat takto: 2.5. a 3.5. 2022 – didaktické testy společné části MZ z anglického a českého jazyka 10.5.2022 – studenti VS4, EP4 a 1 studentka SC4 – praktická zkouška z odborných předmětů v učebně č.13 – začátek 8.00 hod 11.5.2022 – praktická zkouška z odborných předmětů pro studenty PL4 …

Den Země

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

DEN ZEMĚ letos proběhl již 20. dubna 2022. Tradičně jsme tento svátek Země oslavili úklidem svého okolí. Studenti 1. ročníků sebrali a uklidili odpadky z velké části Volyně. Odvoz pytlů s nasbíraným nepořádkem zajistili pracovníci Technických služeb města Volyně.