Logo SŠ a JŠ Volyně

Volný den 25.9.2020

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly a v souladu s doporučením náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast školství Mgr. Zdeňka Dvořáka vyhlašuji dne 25. 9. 2020 volný den. PaedDr. Eva Klasová, ředitelka školy

Logo SŠ a JŠ Volyně

Školská rada pro funkční období 2020 – 2023

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 9.7.2020 usnesením č.683/2020/RK – 100 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední škola a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. , jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1.9.2020.

Logo SŠ a JŠ Volyně

Změna pověřence

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude vykonávat pověřence pro ochranu osobních údajů pro Střední školu a Jazykovou školu s právem státní …

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. května 2020

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 11. května 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole pro 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky oboru Cukrář. Výuka bude směřovat výhradně na přípravu ke konání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pro žáky oboru Cukrář bude zařazen také odborný výcvik ve školních dílnách. Pro žáky bude k dispozici stravování včetně teplých obědů. Jídlo je možné objednávat běžným způsobem na …

Společný projektový den s cukráři ze Straubingu

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Pracujeme společně. Tentokrát přijeli na návštěvu naši němečtí partneři ze Straubingu k nám do Volyně. A co jsme pekli? Pégny ( štruple).To je tradiční anýzové cukroví ze Slovácka. Peklo se u příležitosti narození dítěte a později i jako vánoční cukroví. Tvarem mělo připomínat hřeben do vlasů.