Active citizens: Studenti učí studenty

ss_volyne Projekty

Studenti zapojení do projektu Active Citizens si pod vedením Mgr. Galiny Volodiny připravili pro své spolužáky den výuky, kdy si vyměnili místo s učiteli a předvedli, jak by si výuku představovali oni. Všichni se pečlivě připravili – převládala zejména zábavná pedagogika tvořená hrami typu Riskuj všeobecněvzdělávacích předmětů jako např. základy společenských věd.

Další skupina se pustila do odborného vzdělávání, když se snažili své vrstevníky naučit, jak manipulovat s ležícím klientem při převlékání postele.

Vyučovací hodiny byly pro všechny zúčastněné velmi zajímavé. Nemalý přínos je i v tom, že si žáci uvědomili a sami okusili, jak náročná je práce učitele.