CEV Volyně: O projektu

ss_volyne Projekty

Hlavním cílem projektu je podpora školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti příhraniční oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je zatraktivnění přírodovědných předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů a Bavorů. Ekologické centrum podpoří výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mladých lidí ze sousedních zemí. Zvýší jejich povědomí odpovědnosti za stav životního prostředí a posílí jejich ekologické vnímání. Dlouhodobým přínosem projektu je posílení přeshraniční spolupráce v oblasti ekologického vzdělávání a vyvíjení modelu vzdělávání využitelného na obou stranách hranice. Projekt směřuje k ovlivnění zájmu mladých lidí o přírodovědecké vzdělávání a o trvale udržitelný rozvoj společnosti. Zdůrazňuje odpovědnost obyvatel obou zemí za stav životního prostředí ve společném regionu.
Projekt „ CENTRUM EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ U KAŠTANU VE VOLYNI“ byl vybrán v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.