Po stopách historie: Historická expedice

ss_volyne Projekty

V rámci projektu Po stopách historie proběhla historická expedice do města Třeboně. Hlavním cílem skupiny studentů pod vedením pana Karla Skalického ( Městské muzeum Volyně) byl archiv, kde je uložena většina listin týkajících se Helfenburku. Studenti tak na vlastní oči viděli historické listtiny z doby Rožmberků.