Projekt OP VK – Škola – místo setkávání: Den Slovenska

ss_volyne Projekty

Dne 20.6. 2012 proběhne Den Slovenska. V tomto dni si studenti neformálním způsobem osvojí mnoho poznatků o našem sousedním státě Slovensku – jazyk a kultura, zvyky a tradice, životní prostředí a geografie. Protože je slovenština velmi podobná našemu českému jazyku, na závěr dne uvidí naši žáci film ve slovenském jazyce.