Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

 Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity:

SŠ a JŠ Volyně je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

Podpořené budou tyto aktivity (šablony):

„ Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,  7f: Personální podpora -Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce”

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.