Předávání diplomu za složení zkoušky ve výuce českého znakového jazyka

ss_volyne Školní novinky

Dne 10. února 2020 obdrželo 10 úspěšných účastníků kurzu českého znakového jazyka své osvědčení za absolvování 1. modulu výuky českého znakového jazyka.

Blahopřejeme !