Přijímací řízení

ss_volyne Školní novinky, Úřední deska

Pro školní rok 2020/2021 se konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů:

Český jazyk

Matematika

Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky.cermat.cz

Termín konání zkoušek : 8. června 2020

Při příchodu do školy je nutné dodržovat tyto pokyny.

Vstup do učeben je povolen 20 minut před zahájením zkoušky.

Do školy smí vstoupit pouze uchazeč.

Pro učební obor Cukrář se přijímací zkouška nekoná!