Logo SŠ a JŠ Volyně

Školská rada pro funkční období 2020 – 2023

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 9.7.2020 usnesením č.683/2020/RK – 100 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední škola a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. , jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1.9.2020.