Vyhlášení volného dne na 18. 11. 2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V souladu s ustanovením § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z důvodu úspor energií (topení) dne 18. listopadu 2022 volný den.
PaedDr. Eva Klasová, ředitelka školy