Školská rada SŠ a JŠ Volyně – funkční období 2017 – 2020

ss_volyne Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 20. července 2017 usnesením č. 787/2017/RK – 20 vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady SŠ a JŠ Volyně a jmenovala třetinu jejích členů
za zřizovatele ke dni 1. září 2017

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135

 se stanoveným počtem členů : 9


Složení:

za pedagogy školy

  • Mgr. Eva Kalíšková
  • Mgr. Lenka Hlinšťáková
  • Mgr. Vladimíra Košťálová

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

  • Miloslava Brůžková
  • Lenka Majerová
  • Roman Pasovský

za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován(a) členem Školské rady SŠ a JŠ Volyně v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • Ing. Václav Valhoda
  • Ilona Myslivcová
  • Bc. Miloslava Benediktová