Den Kanady: Návštěva rady Alexe McNivena z Velvyslanectví Kanady v Praze

ss_volyne Projekty

Den 12.11.2010 jsme vyhlásili v SŠ a JŠ Volyně školním projektovým dnem Kanady. Pozvání přijal zástupce vedoucího mise Velvyslanectví Kanady v Praze pan Alex McNiven v doprovodu pracovníka velvyslanectví pro programy mobility mládeže Michaela Vlčka. K této příležitosti studenti školy zpracovali prezentace s tematicky zaměřenými informacemi o Kanadě. Dílčí prezentace zástupci tříd předvedli svým spolužákům a vzácné návštěvě. Pan Alex McNiven diskutoval se studenty, kteří se touto netradiční cestou dozvěděli zajímavosti z historie a života Kanady a byli seznámeni s možnostmi studovat a pracovat v Kanadě. Navíc si vyzkoušeli konverzaci v anglickém jazyce.
Mezi svými studenty byl přítomen i rodilý mluvčí z Chicaga Sheldon Bassett, který otevřel téma Kanada a USA. Účastníci tohoto dne hodnotili projekt jako velmi zdařilý a politický rada vyslovil předpoklad další spolupráce Velvyslanectví Kanady s naší školou. Ohodnotil velmi příznivě jazykové vědomosti studentů a praktické dovednosti žáků učebního oboru cukrář.