Světová škola: SŠ a JŠ Volyně je 1. fairtradovou střední školou v ČR

ss_volyne Projekty

Naše škola jako první střední škola v ČR získala titul Fairtradové školy. Splnili jsme všechny požadavky, které byly s tímto titulem spojené. Bližší informace zde.

A pokud se ptáte co je to fairtrade. Odpovědi na tuto otázku Vám můžeme zodpovědět.

Informace o fair trade byly převzaty ze www stránek společnosti pro fair trade.

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.

Fairtradový výrobek lze rozpoznat podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® nebo je jeho původ garantován dodavatelem, který je členem mezinárodní organizace WFTO (World Fair Trade Organization). Informace ke značení fairtradových produktů naleznete na webu kampaně Fair point.

Koncept fair trade nabízí možnost, jak snadno a efektivně podpořit konkrétní drobné pěstitele a řemeslníky v rozvojových zemích a zároveň tak přispět k nastavení spravedlivějších podmínek mezinárodního obchodu, založeném na respektu k lidem a přírodě.

Ceny surovin pěstovaných v rozvojových zemích (např. káva, kakao, čaj…) se na světových trzích drží velmi nízko. Vlivem velké konkurence je na pěstitele kladen tlak na snižování nákladů. Aby se dokázali uživit, jsou proto nuceni začleňovat do pracovního procesu své děti, pracovat v nedůstojných podmínkách a vystavovat se nebezpečí využívání agrochemie. Žijí v chudobě a bez přístupu ke vzdělání. Zapojení se do systému fair trade dává těmto lidem možnost žít důstojný život, osamostatnit se, zajistit dětem vzdělání a být šetrný k přírodě.