Projekt OP VK – Škola – místo setkávání: Den Rumunska

ss_volyne Projekty

Dne 16.11.2012 proběhne Den Rumunska v naší škole. Studenti se seznámí ve čtyřech pracovních dílnách s Rumunskem, zemí odkud pochází někteří jejich spolužáci. Pracovní dílny povedou Mgr. Pavla Bartušková – Životní prostředí, Ing. Eva Niebauerová – Zvyky a tradice, Mgr. Romana Šafránková  – Geografie a Mgr. Jana Zouharová – Kultura a literatura.

Na závěr dne nám zprostředkuje cimbálová muzika Réva písně Rumunska.

Celý den je realizován v rámci projektu OP VK a je finančně podporován EU a ČR.