Projekt OP VK – Škola – místo setkávání: Den Vietnamu

ss_volyne Projekty

Dne 12.12. 2012 proběhne poslední projektový den v rámci projektu OPVK. Studenti získají nové vědomosti o Vietnamu v již tradičních dílnách – kultura a jazyk  Mgr. Jana Zouharová, geografie – Mgr. Romana Šafránková, životní prostředí Mgr. Pavla Bartušková a zvyky a tradice Ing. Eva Niebauerová. Neformálním způsobem výuky tak získají mnoho poznatků o zemi svých spolužáků. Kulturním vystoupením s ukázkami hry na tradiční lidové nástroje, pak celý projektový den završíme.