Světová škola – Obhájili jsme titul

ss_volyne Projekty

Obhájili jsme titul Světová škola. Pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a týmu našich studentů jsme obhájili titul Světová škola.

Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a snaží se o jejich řešení je nejméně jedenkrát ročně uspořádána akce s cílem přispět k řešení vybraného problému.

Certifikát