2. kolo přijímacího řízení

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 20. května 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání

s výučním listem :

  • Cukrář  (29-54-H/01)                             4 volná místa               nutné lékařské doporučení

s maturitní zkouškou :

  • Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)            2 volná místa           školní přijímací zkoušky
  • Přírodovědné lyceum (78-42-M/05)               6 volných míst
  • Sociální činnost(75-41-M/01)                           4 volná místa           nutné lékařské doporučení
  • Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)            3 volná místa           školní přijímací zkoušky

Přihlášky budou přijímány do 4. června 2021.

Další informace naleznete zde.