Návrat do prezenční výuky

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Od 24.května 2021 se výuka vrací do prezenční formy. Aktuální rozvrh najdou naši studenti v systému Bakalář. Studenti budou dle jednotného předpisu MŠMT testováni jeden krát týdně antigenními testy formou samoodběru,  a to vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu.

Testovat se nemusí studenti:

  • prokážou-li prodělání nemoci COVID 19  pozitivním výsledkem PCR testu, který není starší 90 dní
  • absolvovali PCR test s negativním výsledkem a neuplynula doba delší než 14 dní
  • předloží osvědčení o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 72 hodin
  • předloží certifikát o ukončeném očkování, který je starší 14 dnů

Výuka bude probíhat v plném rozsahu včetně tělesné a hudební výchovy.