4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 17. srpna 2021 bylo vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělání

s výučním listem :

  • Cukrář  (29-54-H/01)                             7  volných míst               nutné lékařské doporučení

s maturitní zkouškou :

  • Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)            5 volných míst           školní přijímací zkoušky
  • Přírodovědné lyceum (78-42-M/05)               2 volná místa
  • Sociální činnost(75-41-M/01)                           4 volná místa           nutné lékařské doporučení
  • Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)            4 volná místa           školní přijímací zkoušky

Přihlášky budou přijímány do 3. září 2021. Formuláře přihlášek jsou ke stažení na stránkách školy u jednotlivých oborů. Přihlášky lze zasílat poštou na adresu SŠ a JŠ,  Lidická 135, 387 01 Volyně nebo ji lze doručit osobně do sekretariátu školy. Pro obor vzdělání Cukrář a Sociální činnost je součástí přihlášky lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Školní přijímací zkoušky se konají na obory Ekonomika a podnikání a Veřejnosprávní činnost dne 13. září 2021 od 8.00 hodin v hlavní budově školy Lidická 135, Volyně. Cvičné testy k dispozici zde.

Přijímací řízení pro přihlášené uchazeče proběhne dne 13. září 2021.

Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj zájem o studium, je nutné odevzdat do 27. září 2021.