Informace k začátku školního roku

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin z důvodu Covidové situace bez nutnosti přítomnosti rodičů. Studenti ubytovaní na domově mládeže se mohou ubytovat již 31. srpna od 17 hodin. Studenti prvních ročníků budeme očekávat v hlavní budově v Lidické ulici 135 ve Volyni.

První školní den přivítáme naše studenty, vyřídíme administrativní záležitosti a představíme naplánované aktivity na celý školní rok.

Letošní školní rok s námi bude učit anglický jazyk asistenka Fulbrightovy nadace Kelsey Halverson z USA. Budeme pokračovat s panem janem Borovanským v kurzech českého znakového jazyka. Pokud pandemická situace dovolí, čekají nás další aktivity jako jsou odborné exkurzy, zahraniční spolupráce, fairtradové akce a další.

Těšíme se, že letošní školní rok strávíme společně a společně se zvládneme naučit to,  co je nutné k získání odbornosti ve zvoleném oboru.