Den Země

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

DEN ZEMĚ letos proběhl již 20. dubna 2022. Tradičně jsme tento svátek Země oslavili úklidem svého okolí. Studenti 1. ročníků sebrali a uklidili odpadky z velké části Volyně. Odvoz pytlů s nasbíraným nepořádkem zajistili pracovníci Technických služeb města Volyně.