EDUgrant

Lenka Hlinšťáková Projekty, Školní novinky

Naše škola získala podporu v projektu EDUgrant, jehož partnerem je The Vellux Foundation.

Naším cílem  je, aby se naši žáci naučili pracovat s moderní měřící technikou a zároveň chceme, aby výuka přírodních věd se pro ně stala zajímavou a atraktivní. Lehká a mobilní technika také dovolí pracovat v terénu a propojit tak teorii s praxí.

Ve výuce se zaměřujeme na environmentální výchovu a udržitelný rozvoj. Chceme, aby žáci nebyli lhostejní ke svému okolí. Porozumění přírodním zákonitostem je nezbytným krokem k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Získané vybavení bude využíváno ve výuce fyziky, chemie a biologie pro žáky všech oborů a zejména pro žáky Přírodovědného lycea také při výuce odborných předmětů ( člověk a prostředí, technologické procesy, aplikovaná chemie a biologie). Do projektu budou zapojeni 4 učitelé. Pomůcky využijeme ve všech třídách školy.