studenti při studiu

Přijímací zkoušky 2021

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V letošním školním roce 2020/2021 se nekonají přijímací zkoušky pro obory vzdělání Cukrář, Přírodovědné lyceum a Sociální činnost.
Rozhodnutí o přijetí pro uchazeče oboru vzdělání cukrář budou k dispozici 22. dubna 2021. Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj zájem tento obor studovat, je nutné odevzdat do 6. května 2021.
Uchazeči pro obory vzdělání Přírodovědné lyceum a Sociální činnost budou mít rozhodnutí o přijetí dne 28.dubna 2021 a zápisový lístek je nutné odevzdat do 12. května 2021.

U oborů vzdělání Ekonomika a podnikání a Veřejnosprávní činnost se budou konat školní přijímací zkoušky ve dnech 14. a 15. dubna 2021 (podle pořadí zájmu) z učiva občanské výchovy 7. až 9. ročníku ZŠ.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s dalšími informacemi uchazeči obdrží poštou.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pro uchazeče těchto oborů bude k dispozici 28. dubna 2021. Zápisový lístek je nutné odevzdat do  12. května 2021.

Děkujeme všem uchazečům o zájem studovat na naší škole a všem držíme palce.