Soutěž YPEF – 4. místo pro naše družstvo

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 6.4.2021 proběhla soutěž YPEF (Young People in European Forests). Místní kolo zorganizovala VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek. Soutěž probíhala prostřednictvím platformy Moodle, zde měli soutěžící test a poznávačku. Pro přihlášená družstva byl připraven test o 20 otázkách a poznávačka o 20 položkách. Na každou část měla družstva 25 minut. Komunikovali spolu přes whats app v rámci družstva.

Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze studentek 1. ročníku oboru Přírodovědné lyceum: Barbory Koudelkové, Martkéty Pašavové a Andrey Palovčíkové. V silné konkurenci obsadili krásné 4. místo. Děkujeme děvčatům za skvělý výkon a blahopřejeme k jejich umístění

!