COVID test

Účast uchazečů na přijímacích zkouškách podmíněna negativním COVID testem

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Z rozhodnutí MŠMT je účast uchazečů na přijímacích zkouškách 5. a 6. května 2021 podmíněna předložením potvrzení o Covid testu s negativním výsledkem před vstupem do budovy školy. Test je povinna uchazeči zabezpečit vysílající základní škola a nesmí být starší  7 dnů.

Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
    pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Absence potvrzení o negativním výsledku testu nebo náhradní varianty je důvodem k nevpuštění uchazeče do budovy školy.