SŠ a JŠ Volyně jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

Dne 29.8.2022 navštívila naši školu děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích prof. Ing. Hana Šantrůčková , CSc.. Společně s ředitelkou naší školy PaedDr. Evou Klasovou se dohodly na rozšíření spolupráce mezi oběma školami a byl podepsán dodatek smlouvy o spolupráci.

SŠ a JŠ Volyně je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od 4. listopadu 2013.