Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. května 2020

Lenka Hlinšťáková Školní novinky

V pondělí 11. května 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole pro 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky oboru Cukrář.

Výuka bude směřovat výhradně na přípravu ke konání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pro žáky oboru Cukrář bude zařazen také odborný výcvik ve školních dílnách.

Pro žáky bude k dispozici stravování včetně teplých obědů. Jídlo je možné objednávat běžným způsobem na školních webových stránkách.

Žáci mohou být ubytováni v domově mládeže. V případě zájmu je možné zcela samostatné ubytování.

Provozní režim školy bude upraven tak, aby žáci pracovali ve skupinách do 15 žáků.

Ve všech prostorách bude k dispozici desinfekce, mýdlo a papírové ručníky.
Žáci si musí přinést na zakrytí úst a nosu dvě čisté roušky na den. Na jejich uložení musí mít igelitový sáček.
Pro účast ve výuce žáci musí odevzdat podepsané čestné prohlášení.

otevreni_skoly_od_11.5.